Rekreaèná chata / Wochenendhaus

David Kopecky´ / Ján Studeny´; 1999; WE903 01 Senec, Slneèné jazerá juh, èíslo chaty 212Open House: 12.00 – 16.00 h

Architekturtage